கருத்துக்களம்


பதிவு

அன்பான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம்.

பேரவை 2018-ன் தமிழ்மாநாடு மிகச் சிறப்பாக நடக்க ஒருங்கிணைப்புப் பணிகள் எழுச்சியுடன் நடந்து வருகின்றன. இந்த ஆண்டு பேரவையின் அடிப்படை நோக்கம் – மழலை, மகளிர், மரபு. ஆகவே இந்த ஆண்டின் கருத்துக்களத் தலைப்புகள் மழலை, மகளிர் மற்றும் தமிழ் மரபு என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைத்துள்ளோம்.

இரண்டு அணிகள்! இரண்டு தலைப்புகள்!

மழலையரின் தமிழ் மரப

மழலையரின் தமிழ் மரபு - அன்றும் இன்றும்

மகளிரின் தமிழ் மரபு

மகளிரின் தமிழ் மரபு - அன்றும் இன்றும்

Flyer

உங்கள் உள்ளத்துக்கு நெருக்கமான, அனுபவித்து இன்புற்ற/இன்புறுகிற, நம் அடுத்த தலைமுறைக்குப் பயன்படக்கூடிய நமது தமிழ் மரபு சார்ந்த நல்ல கருத்துக்களை - மழலையர் சார்ந்தோ அல்லது மகளிர் சார்ந்தோ எளிமையாக, இனிமையாக, நகைச்சுவையுடன், சிந்தனையைத் தூண்டக்கூடிய வகையில் கலந்துரையாட அன்புடன் அழைக்கிறோம்.


கருத்துக்களமாட நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
  1. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு முதலில் பேரவை 2018 மாநாட்டுக்கு உங்கள் பெயர்களை உடனடியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
  2. பின்னர் கருத்துக்களத்தில் பங்குள்ள கீழே உள்ள இணைப்பில் பெயர்களை உடனடியாகப் பதிவு செய்யுங்கள். கருத்துக்களம் அல்லது கவியரங்கம் ஏதாவது ஒன்றில் மட்டுமே கலந்து கொள்ள முடியும். பதிவு செய்ய
  3. எந்தத் தலைப்பில் எந்த அணியில் பேசலாம் என்று தமிழ் மரபு சார்ந்த சிந்தனைகளை முடுக்கி விடுங்கள், நம் பெற்றோர்களிடமும் உறவுகளோடும் உரையாடி கருத்துக்களைச் சேகரியுங்கள்.
  4. கருத்துக்களம் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் உங்களைத் தொடர்பு கொண்டு நிகழ்ச்சி பற்றிய தகவல்களைத் தெரிவிப்பர்.
  5. டாலஸ் மாநகரம் வர பயண ஏற்பாடுகள் செய்யுங்கள்.

இரு கரம் கூப்பி அன்புடன் வரவேற்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.

குறிப்பு: கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க கண்டிப்பாகப் பேரவை 2018 மாநாட்டுக்குப் பதிவு செய்திருக்கவேண்டும்

நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: karuthu@fetna.org


அனுப்ப வேண்டிய இறுதிநாள்: ஏப்ரல் மாதம் 30th, 2018

நன்றி
கருத்துக்களம் ஒருங்கிணைப்புக்குழு

Program ScheduleTEF Talk
TEF Talk
Read More
TEF Junior
TEF Junior
Read More
Star Night
Star Night
Read More
FeTNA Convention Main Event

Ambassador Program
Ambassador Program
Read More
Youth Competition
Youth Competition
Read More
Karuthukalam
Karuthukalam
Read More
Kaviyarangam
Kaviyarangam
Read More
ilakkiya-vinaadi-vinaa
Ilakkiya Vinaadi Vinaa
Read More
Short Film Contest
Short Film Contest
Read More
Art Workshop
Art Workshop
Read More
FeTNA Convention Main Event

Peravai Special Dance
Peravai Special Dance
Read More
Mangalavadhyam
Mangalavadhyam
Read More
Tamil Theni
Tamil Theni
Read More
Kural Theni
Kural Theni
Read More
Manalmagudi Drama
Manalmagudi Drama
Read More
SANGANGALIN SANGAMAM
Sangangalin Sangamam
Read More
Tap Awards
Tap Awards
Read More
CME
CME
Read More
 Tamil Isai by Sanjay Subramanyan
Tamil Isai by Sanjay Subramanyan
Read More
 Tamil Isai by Sanjay Subramanyan
Muthamizh Vizha


Discussion with Donors/Sponsors & Guests
Discussion with Donors/Sponsors & Guests

Hosting Organizations

host1
host2

Texas Supporting Organizations


Click here to learn about FeTNA members organizations